Battery Motorola V3 BR50

Battery Motorola V3 BR50

BR50


shop price: € 25.00
web price: € 18.00

AddThis Social Bookmark Button
Battery Motorola V3 BR50

Li-Ion, 3.7V, 710mAh battery

Compatible with Motorola U6 PEBL, V3 RAZR, V3i RAZR, V3xx, V6 RAZR Maxx

(SNN5696A, SNN5696B, BA700)

Cart  

(empty)SoundTech Ltd SoundTech Ltd SoundTech Ltd SoundTech Ltd
.